OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 00:15 »
Nizina Nadwi la ska. Promocja Ma opolski jako lidera w tworzeniu cie ek rowerowych oraz pokazanie e jazda na rowerze jest niezwykle atrakcyjn form aktywnego wypoczynku. W kolejnym odcinku programu podró uj c rowerem odkrywamy Nizin Nadwi la sk . Na trasie poznajemy atrakcje Koszyc wst pujemy na Szlak Architektury Drewnianej w Strzelcach Wielkich ogl damy zabytki Szczurowej i odwiedzamy miejsca zwi zane z kultem Karoliny Kózkówny w Wa Rudzie. Rytm naszej wycieczki wyznaczaj rzeki i nowoczesne cie ki rowerowe: Wi lana Trasa Rowerowa oraz VeloDunajec


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren