OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 06:10 »
Odc 111. Lig za prosi króla o zwolnienie z urz du marsza ka który dot d piastowa . Kazimierz jest zaskoczony ale szybko znajduje odpowiedni osob na to stanowisko. Kiedy córka Egle Audre dowiaduje si prawdy targana emocjami postanawia sama wymierzy sprawiedliwo za krzywdy matki. Do widnicy dociera list z Wawelu. Katarzyna Pilecka prosi o przyj cie Heleny na dwór widnicki. Jak zareaguje ksi znaj c przesz o dziewczyny Telenowela historyczna


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren