OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 06:40 »
Odc 112. Po tym jak Audre zaatakowa a Lig z Gabija ukrywa j w le nej chacie. Dziewczynie grozi surowa kara. Ranny Miko aj bez uprzedzenia opuszcza tak e i Bell . Jakie ma dalsze plany Piotr Szafraniec robi dobre wra enie na królu któremu podoba si jego zapa i odwagas dów. Kazimierz oficjalnie przyjmuje Szafra ca na urz d marsza ka dworu. Adelajda niespodziewanie osuwa si na ziemi i traci przytomno . Telenowela historyczna


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren