OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 13:10 »
Ma gosia i Janusz obchodz rocznic poznania. Tymczasem S awek o wiadcza si Pauli która nie jest pewna swoich uczu wobec niego. Nie wie te czy S awek zaakceptuje jej ci z Jeanem Pierre em. Po namowie Marysi wyjawia S awkowi ca prawd . Mówi te e go kocha. Mirka odwiedza Janusza w gabinecie nie przyjmuje do wiadomo ci e ten nie chce mie z ni nic wspólnego. Przyje d a nad rozlewisko z kilkoma znajomymi i prowokuje k ótni . Sprawa ich wspólnej nocy wychodzi na jaw. Ma gosia wyrzuca Janusza z domu. Orest (w tej roli Piotr Polak) przyjmuje zlecenie na odrestaurowanie zabytkowego ko ció ka w Pasymiu. Na swojego pomocnika bierze Wro skiego dla którego jest to szansa na nowe ycie. Piernacki sp dza coraz wi cej czasu z Ew Stern. W drodze powrotnej ze wspólnej kolacji znajduj nieprzytomnego Tomasza. Serial obyczajowy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren