OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 17:20 »
Czarniecki pod Koldyng. Obraz Czarniecki pod Koldyng Józefa Brandta znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Powsta w 1880 roku i przedstawia epizod z potopu szwedzkiego. O obrazie i jego autorze rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren