OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 17:55 »
IV Mi dzynarodowy Festiwal Twórczo ci Chrze cija skiej Alleluja czyli Happy Day to festiwal który narodzi si w roku 2016 w czasie odbywaj cych si w Polsce wiatowych Dni M odzie y. Niepowtarzalny fantastyczny klimat duchowo artystyczny jaki zosta stworzony podczas festiwalu by najlepszym dowodem na sens i potrzeb jego kontynuacji. W koncercie galowym IV edycji festiwalu Alleluja czyli Happy Day wyst pi m. in. Zakopower Piotr Rubik Mafia zespó To On zespó TGD


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren