OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 19:10 »
Krystyna mimo braku wsparcia m a osi ga swój cel i odnajduje psa którego skowyt nie dawa jej spokoju. Z ota oskar as siada o nieodpowiedni opiek nad zwierz ciem. Elegancka Regina idzie do banku w sprawie kredytu na inwestycj w Borkach. Tam przypadkiem ponownie spotyka Walawskiego który u wiadamia jej e bez aktu w asno ci ziemi Kuczmy niczego nie za atwi. Wygl d Czapli robi wra enie zarówno na Piotrze jak i na Franku. Celina jest zazdrosna o rywalk . Chowa ski jest coraz bardziej przekonany do niewinno ci Anzelma a Umi ska zbiera kolejne dowody na to e Makowski nie dopu ci si zbrodni za któr siedzi w wi zieniu. Pozostali koledzy w celi wiedz swoje i dalej wymierzaj m czy nie sprawiedliwo . Serial obyczajowy


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren