OTR
«
« 16.08.2019 (Fr.), 00:30 »
Kobita mi zwariowa a. Magda w po piechu plami koszul . Postanawia bez pytania za o y bluzk Natalii. Kacper ogl da noc horror. Przychodzi przestraszony do rodziców jednak szybko a uje tej decyzji. Paula odwiedza Kub przychodzi po po yczone pieni dze. Kuba z pocz tku wymiguje si od sp aty d ugu jednak Kacper szybko rozwi zuje problem. Magda pociesza Kub a za bardzo. Serial komediowy


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren