OTR
«
« 12.09.2019 (Do.), 03:30 »
Krystyna przy apuje Justina na nocowaniu w kanciapie i szybko ulega urokowi Kanadyjczyka. Kiedy ch opak dowiaduje si od Kajtka e Oliwka mieszka sama nachodzi j pod blokiem i próbuj c gra na starych sentymentach chce si do niej wprosi . Borys prze ywa odmow przyznania kredytu nie mo e pogodzi si z my l e park rozrywki nie powstanie. Równie Aldona ma zmartwienie poniewa jej zdj cia w bieli nie pojawi y si na okolicznych billboardach o czym yczliwie powiadamia j Kuczma. Patryk jako kierowca Biba Taxi przyje d a do hotelu Sta skich po pijanego Budrewicza który przegra w pokera sporo pieni dzy. Ch opak dostaje od Rafa a wysoki napiwek. Kolejny kurs nie jest ju tak udany bo klientka w ogóle nie ma pieni dzy i jako nale no za us ug zostawia w aucie marihuan . Serial obyczajowy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren