OTR
«
« 12.09.2019 (Do.), 13:45 »
1442 Serial obyczajowy 45 min Polska 2019 Re yseria: Krzysztof ukaszewicz Scenariusz: Alina Pucha a Katarzyna Terechowicz Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Jolanta Krzywkowska Arkadiusz Smole ski Pawe Del g Emilian Kami ski Adriana Kalska Andrzej Precigs Tomasz O wieci ski Rafa Mroczek Ewa Kasprzyk Weronika Bartold Joanna Jarmo owicz Karolina Sawka Wojciech Majchrzak Marcel Sabat W Grabinie Dariusz zwabia do swojego domu Basi Rogowsk i zamyka ma w jednym z pokoi. Gdy dziewczynka nie przychodzi do szko y rodzice zg aszaj jej zagini cie na policji. Tymczasem Stadnickiego odwiedza nagle Kisielowa. Z kolei w Warszawie Magda wychodzi w ko cu ze szpitala a Kinga organizuje dla Chodakowskiej w bistro przyj cie niespodziank . Kamil zapowiada przyjació ce e na jaki czas musi wyjecha . Pó niej wyznaje Ance e jest miertelnie chory i zosta o mu tylko kilka miesi cy ycia


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren