OTR
«
« 12.09.2019 (Do.), 15:55 »
232 Bogoria informuje Kazimierza e papie zgodzi si na powo anie Uniwersytetu Krakowskiego jednak pod pewnymi warunkami. Przeciwny budowie uczelni jest Bodz ta ura ony e nie uczestniczy w przygotowaniach nowej szko y. Miko aj przygotowuje dokumenty dla uniwersytetu. 12 maja 1364 roku powstaje Uniwersytet Krakowski. Telenowela historyczna


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren