OTR
«
« 12.09.2019 (Do.), 18:55 »
W ca ej wsi wisz o mieszaj ce Aldon przeróbki billboardu. Cierpi na tym Aleks z którego miej si w szkole. Niewybredne komentarze na temat onys yszy równie Borys. Grzelakowa zaczyna a owa udzia u w sesji zdj ciowej a gdy chce zerwa kontrakt dowiaduje si e prawdopodobnie b dzie musia a zap aci wielkie odszkodowanie. Kajtek i Eryk wyrzucaj Justina z kanciapy. Kanadyjczyk wprasza si na noc do dziewczyny poznanej przez Internet. Zamawia taksówk i tak poznaje Patryka z którym znajduje wspólny j zyk. Nie mo e tego powiedzie o internetowej nieznajomej bo szybko od niej ucieka. Wraca wi c do kanciapy z dzia k marihuany zostawion przez poprzedni klientk Biba Taxi... Sebastian prosi Marka o za atwienie pracy Dominice. Z oty jest w szoku e przyjaciel zadaje si z prostytutk która podrzuci a im narkotyki i oskar y a ich o gwa t. Poza tym Dominika przestaje dogadywa si z Natali i podejrzewa e ta mo e by zazdrosna o Kowalskiego. Serial obyczajowy


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren