OTR
«
« 15.02.2020 (Sat), 02:35 »
Je li jutro nas nie b dzie. Matylda zostaje zaatakowana przez starsze kole anki ale ratuje j przeje d aj cy akurat w pobli u 18 letni Olek. Nast pnego dnia nowy przyjaciel odwiedza dziewczyn w domu i zostaje przy apany przez Falkowicza. Dominika wychodzi w ko cu ze szpitala ale ma kolejne objawy neurologiczne które niepokoj Marcina. W pracy jako ratownik doktor Molenda próbuje pomóc nastolatkowi z siln reakcj anafilaktyczn oraz jego bratu Piotrowi który jest sparali owany i chce walczy o prawo do eutanazji. Tymczasem Hania wci nie umie porozumie si ze swoj matk . Serial obyczajowy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat