OTR
«
« 15.02.2020 (Sa.), 02:35 »
Je li jutro nas nie b dzie. Matylda zostaje zaatakowana przez starsze kole anki ale ratuje j przeje d aj cy akurat w pobli u 18 letni Olek. Nast pnego dnia nowy przyjaciel odwiedza dziewczyn w domu i zostaje przy apany przez Falkowicza. Dominika wychodzi w ko cu ze szpitala ale ma kolejne objawy neurologiczne które niepokoj Marcina. W pracy jako ratownik doktor Molenda próbuje pomóc nastolatkowi z siln reakcj anafilaktyczn oraz jego bratu Piotrowi który jest sparali owany i chce walczy o prawo do eutanazji. Tymczasem Hania wci nie umie porozumie si ze swoj matk . Serial obyczajowy


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren