OTR
«
« 15.02.2020 (Sa.), 03:55 »
Bajka o szcz liwym cz owieku Antoni Michalak. Obraz Bajka o szcz liwym cz owieku Antoniego Michalaka to olej na p ótnie. Powsta w 1925 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci zmar ego w 1975 roku malarza rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren