OTR
«
« 15.02.2020 (Sa.), 05:00 »
W hotelu Kasia trafia w sam rodek przygotowa Paulinki do wyst pu w talent show. Górce nie podoba si e córka ukasza jest stylizowana na doros . Konflikt z Bo en zaognia si i Kasia rozwa a rezygnacj z pracy w hotelu. Julita zarzuca sobie e nie umie odpowiednio zajmowa si dzieckiem. Nie daje si pocieszy matce i szlochaj c zamyka si w azience. Józek zaprasza Darka i W adka. Ca a czwórka wspiera m od mam . Po wyj ciu go ci Urszula mówi zi ciowi e Julita mo e cierpie na depresj poporodow . Po niedosz ym lubie z Dominik Sebastian proponuje Natalii by wspólnie spróbowali stworzy zwi zek. Z kolei Klemens opowiada Zwole skiej e zatrudnia narzeczon Kowalskiego do sprz tania w negli u. Serial obyczajowy


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren