OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 01:25 »
Sztuki. W odcinku: Rze ba co to takiego Z czego mo na j wykona Czy ka dy mo e by rze biarzem Gdzie ucz si arty ci Czego potrzeba aby stworzy wyj tkowe dzie o Wraz z Blank odwiedzimy muzeum rze by i pracownie studentów Akademii Sztuk Pi knych. Dowiemy si co mog przedstawia rze by i gdzie mo emy je zobaczy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren