OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 03:20 »
Przed karczm Józef Che mo ski. Obraz Przed karczm Józefa Che mo skiego znany jest tak e pod tytu em Wiejska karczma i Polska karczma. Powsta w 1877 roku w Pary u. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci Józefa Che mo skiego rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniaki historyk dr Jan Wi niewski


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren