OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 05:25 »
Najwolniejszy ekspres wiata Glacier Express czyli Ekspres Lodowcowy nazywany tak e najbardziej widokow lini kolejow w Europie. Poci gi jad ze redni pr dko ci oko o 40 km godz. Pokonanie 275 kilometrów musi wi c trwa odpowiednio d ugo: prawie osiem godzin. W tym czasie poci g przeje d a przez 91 tuneli i po 291 mostach. Znajduje si na li cie wiatowego Dziedzictwa UNESCO a je dzi nim co roku oko o 250 tys. pasa erów. W czerwcu obchodzi 87 lat istnienia. Pierwszy poci g ruszy na tej trasie 25 czerwca 1930 roku(zelektryfikowano ja dziesi lat pó niej). I z przerw w czasie II wojny Glacier Express kursuje do dzi . To w skotorówka. Poci g jedzie przez górskie prze cze (najwy sza na wysoko ci 2046 m n.p.m.). Linie obs uguj panoramiczne wagony pozwalaj ce na podziwianie widoków. Realizacja tematu z perspektywy dwóch Polaków pracuj cych na pok adzie poci gu. Dodatkow histori jest polsko szwajcarskie ma e stwo. Polacy mówi jak wygl da ycie w Szwajcarii


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren