OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 05:45 »
Maerten van Heemskerck. Tryptyk Ecce Homo to bodaj najs ynniejsze dzie o niderlandzkiego renesansu w Polsce. Jego autor haarlemski malarz Maerten van Heemskerck (1498 1574) sp dzi w Rzymie cztery lata (1532 1536) studiuj c staro ytne ruiny i rze by oraz dzie a wspó czesnych mu artystów przede wszystkim Micha a Anio a i Francesco Salviatiego. Po powrociekonsekwentnie wzbogaca rodzim twórczo o w tki italianizuj ce i antyczne. Powsta y w 1544 roku tryptyk Ecce Homojest niezwykle harmonijn syntez tego nowego stylu: recepcj sztuki w oskiej dokumentuje scena rodkowa za realistyczn tradycj niderlandzk podziwiamy w mistrzowskich portretach donatorów na skrzyd ach bocznych. Tablica rodkowa ilustruje epizod z Ewangelii w. Jana (J 19 4 5): Pi at wyprowadza ubiczowanego Jezusa na ganek pretorium by przed rozjuszonym t umem wypowiedzies ynnes owa Oto cz owiek (Ecce homo) by mo e w nadziei i gawied podejmie decyzj o uwolnieniu z okazji wi ta Chrystusa a nie Barabasza


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren