OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 14:20 »
Lilka odwiedza lekark która potwierdza jej ci . Ca y czas towarzyszy jej Mateusz wspieraj c ukochan . Nastolatka jest za amana. Po powrocie z przychodni postanawia odebra sobie ycie. Joasia przyje d a do Grabiny. Chce porozmawia z Mari o li cie który rzekomo napisa a do niej Ma gosia. Kisielowa przy apuje aka na flirtowaniu z jedn z chórzystek. Wybucha zazdro ci . Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Krzysztof Tyniec S awek Uniatowski Barbara Wypych Ma gorzata Ro niatowska Ma gorzata Pie kowska S awomir Holland Teresa Lipowska Tomas Kollarik Maciej Dami cki Barbara Kurdej Szatan Feliks Matecki Monika Mielnicka Dorota Chotecka Krystian Domaga a


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren