OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 17:00 »
Co mo na zrobi dzi. Amelka i Pysia wyjecha y na letnisko. Sp dza y kilka dni na dzia ce z Ul u jej cioci. W tym czasie Eryk i Bazylinie sprz tali w domu nie robili zakupów nie spe nili te kilku obietnic które z o yli dziewczynkom przed ichwyjazdem. Nie zrobili te tego co obiecali innym mieszka com Domisiowej Krainy. Wszystko odk adali na nast pny dzie . Wcze niejszy powrót Py ki i Amelki wywo uje pop och Jak zd y ze wszystkim Mo na tylko a owa e nie robi o si wszystkiego od r ki tylko odk ada o na nast pny i nast pny dzie . Z pomoc Erykowi i Bazylemu przychodz Strachowyj i Czarodziejka


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren