OTR
«
« 27.03.2020 (Fr.), 19:45 »
Agatka i aba Klementyna. Agatka nie chce i do przedszkola bo jest bardzo zm czona. Twierdzi e ca noc co skrzecza o w przydomowej sadzawce i nie mog a spa . Julek dra ni si z Agatk i podpowiada e w ogródku jest jaki straszny stwór. Agatka bierze Chomika Cyryla i postanawia sprawdzi przydomow sadzawk . Ku jej zdziwieniu na kamie wskakuje aba Klementyna jak sama mówi o sobie wybitna piewaczka i skar y si na ból gard a. Jest zmartwiona bo w a nie ma piewa w operze. Agatka przynosi jej gor ce mleko a aba Klementyna po udzieleniu wywiadu licznym reporterom zaprasza j do limuzyny. Wyst p aby ko czysi katastrof . Agatka i Cyryl zostaj wywo ani przez Konferansjera na scen aby ratowa sytuacj . Agatka jest przera ona ale dzi ki radom Cyryla ich przedstawienie ko czy si sukcesem. W realnym wiecie Agatka pokonuje trem i ch tnie idzie do przedszkola w którym tego dnia maj odby si wyst py przedszkolaków


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren