OTR
«
« 01.07.2020 (Mi.), 03:20 »
Odc. 2207 Bo ena zaskakuje Stawickiego przynosz c mu oferty mieszka na wynajem. Cho stanowczo prosi go by opu ci hotel to jednak skrycie tego a uje. Dylska dowiaduje si e jej sympatyczny pacjent Miko aj Wianuszko który wzi du y kredyt na leczenie stomatologiczne pracuje jako dostawca jedzenia. M czyzna uwa a e nowe uz bienie pomo e mu w znalezieniu lepiej p atnej pracy. Malwina przyjmuje zaproszenie Adama do kawiarni. W tajemnicy przed dawnym kochankiem zaprasza na to spotkanie Wand i namawia Jab o skich aby dali sobie drug szans . Na trening Huberta z Szakalem niespodziewanie przychodzi Klara zainteresowana tym co robi m . Przera a j brutalno sportu lecz spotkanie z Sygit w recepcji Fitness Klubu u wiadamia jej e Hubert jak wielu m czyzn potrzebuje mocnych wra e . Serial obyczajowy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren