OTR
«
« 01.07.2020 (Mi.), 15:15 »
Mewia acha. Od wielu lat w Ba tyku zachodz powa ne zmiany rodowiskowe. Wra liwe gatunki ust puj miejsca organizmom bardziej odpornym. W polskiej cz ci Ba tyku wyst puj kolorowe ki podwodne


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren