OTR
«
« 01.07.2020 (Mi.), 18:50 »
Odc. 2208 Madzia i Kacper zyskuj coraz wi cej na ladowców swojego dzia ania na rzecz ratowania planety. Za zgod Ma gorzaty organizuj z pomoc Oliwki Kajtka i Tymona punkt wymiany ubra w mieszkaniu Natalii. M odych nieoczekiwanie odwiedza zupe nie odmieniony Justin. Kasia konsultuje si w sprawieMarleny z psychiatr wspó pracuj c z fundacj . Gdy odwiedza przyjació k w szpitalu ta nie chce przyj pomocy. Okazuje si e Czerwi ska w tajemnicy przed personelem nie za ywa leków. Do mieszkania wynajmowanego przez Tolka i Iren wprowadzaj si pracownicy. Szefostwo przedstawiabudowla com regulamin u ytkowania lokalu. Jaworscy którzy przyszli przywita najemców odkrywaj kto b dzie mieszka w ich mieszkaniu. Serial obyczajowy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren