OTR
«
« 17.09.2020 (Do.), 01:30 »
wiat o i kolor. W tym odcinku wyja nimy dlaczego niektóre rybys bajecznie kolorowe a inne zlewaj si z otoczeniem. Kolory i wzory w podwodnym wiecies u do komunikacji. Po czenie kolorów czarnego i ó tego cz sto oznacza e zwierz jest jadowite truj ce czy po prostu niesmaczne na przyk ad gorzkie. Odpowiemy te na pytanie dlaczego woda cho teoretycznie przezroczysta w niektórych miejscach jest niebieska a w innych zielona. Mo e to zale e mi dzy innymi od padaj cego na ni wiat a


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren