OTR
«
« 17.09.2020 (Do.), 02:30 »
Lilka i jej przyjació ka Weronika bior udzia w imprezie botoxparty podczas której uczestniczki poddaj si grupowemu ostrzykiwaniu botoksem. Wieczorem tego samego dnia kto podrzuca nieprzytomn Lilk pod szpital. Lekarze stwierdzaj wstrzs anafilaktyczny nie wiedz jednak co go wywo a o. Dopiero informacja e we krwi dziewczyny stwierdzono obecno DMS rzuca odrobin wiat a na stan jej zdrowia. Monika zaczyna prac w szpitalu co nie podoba si Magdzie. Nadmiar obowi zków i zmiany osobowo ciowe Magdy które sama u siebie zaczyna dostrzega sprawiaj e w przypadku jednego z pacjentów poradni pope ni b d który b dzie mia tragiczne skutki. Tymczasem Agnieszka za namow Kazi próbuje szcz cia na portalu randkowym. Serial obyczajowy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren