OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 00:55 »
Anka wyznaje Magdzie e nadal uwa a Budzy skiego za m czyzn swojego ycia. Tymczasem ona w tajemnicy przed m em spotyka si z Kamilem. Prosi by przesta si m ci za mier Artura. Andrzej szykuje si do kolejnej rozprawy. Obawia si e Olek trafi do wi zienia. Aneta tak e traci nadziej . Dramatyczne zeznania Izy jednak zmieniaj wszystko. Wkrótce ca a rodzina Chodakowskich mo e wi towa pomy lny wyrok a m odzi ma onkowie nareszcie mog sp dzi ze sob romantyczne chwile. Tymczasem Kamil znów prowokuje Andrzeja sugeruj c e sp dzi noc z jego on . Barbara chce by Ania pogodzi a si z Basi córk Paw a. Postanawia im w tym pomóc. Werner wyznaje Sandrze e Agata go rzuci a. Zaprasza j do restauracji


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren