OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 02:30 »
Kazimierz i jego wie o po lubiona ona zamieszkuj w Warszawie. Ania znajduje zatrudnienie przy robieniu krochmalu ale m nie jest zadowolony z jej zaj cia. W drodze do Brwinowa dziewczyna spotyka Hel swoj pierwsz mamk która zajmuje si szmuglowaniem towarów do stolicy. Proponuje ona Tarasiewiczowej e pomo e w zaopatrzeniu rodziny. Ania jest wiadkiem jak Niemcy zn caj si nad starym ydem. W zbiegowisku spotyka Ró Frejlich kole ank z Instytutu Pedagogicznego. Okazuje si es s siadkami. Kazimierz zabrania onie kontaktów z ydami. Gdy w stolicy powstaje getto Tarasiewicz wpada na pomys biznesu. Jasiek który znalaz si we Lwowie trafia do redakcji Czerwonego Sztandaru gdzie pracuje Wanda Wasilewska. Wpada jej w oko. Kobieta próbuje si do niego zaleca ale zostaje odrzucona. Ignacy anga uje si w pomoc warszawskim dzieciom


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren