OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 05:25 »
Magazyn informacyjny po wi cony najciekawszym wydarzeniom kulturalnym artystycznym i spo ecznym z ycia Polonii. Prowadz cy Radek Brzózka i Anna Karna rozmawiaj ze swoimi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych spektakli koncertów i wystaw odbywaj cych si z udzia em polskich artystów. W studiu pojawiaj si m.in. gwiazdy ekranu znani piosenkarze oraz przedstawiciele polskiej inteligencji jak naukowcy i pisarze


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren