OTR
«
W ka dym odcinku Grzegorz i Ma gosia nauczyciele j zyka polskiego pomog rozwi za problem j zykowy swojego ucznia mieszkaj cego za granic Polaka. Podczas kursu zostanie wyja nione np. jak si przywita lub jak dokona zamówienia w restauracji. Teoretyczne lekcje przeplatanes fabularyzowanymi scenkami


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren