OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 12:15 »
Program o charakterze publicystyczno informacyjnym skierowany do osób wierz cych. Jego autorzy prezentuj i komentuj najwa niejsze wydarzenia mijaj cego tygodnia. W ramach magazynu pojawi si serwis informacyjny pokazuj cy fakty z ycia Ko cio a i debata na wybrane tematy. O godzinie 12.00 rozpocznie si transmitowana z Watykanu niedzielna modlitwa Ojca wi tego Anio Pa ski


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren