OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 14:35 »
Podczas jednej z przeja d ek hrabia Hortvath zauwa a pi kn góralk Maryn . Dziewczyna bardzo mu si podoba rozkazuje wi c murgrabiemu aby natychmiast sprowadzi j do zamku. Murgrabia i jego hajducy wyprawiaj si do wsi i uprowadzaj Maryn . Wie o porwaniu dziewczyny Janosika szybko dociera w góry. Zbójnicy natychmiast ruszaj jej na pomoc. Nie jest jednak prost spraw dosta si do dobrze strze onej siedziby hrabiego. Ludzie Janosika musz u y podst pu. Przebrani za pasterzy owiec wchodz na zamkowy dziedziniec. W ostatniej chwili harna uwalnia swoj ukochan z r k hrabiego


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren