OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 15:25 »
Koncert jest okazj do przypomnienia najwa niejszych wydarze z ycia wielkiego Polaka a tak e przybli enia jego dziedzictwa duchowego które odmieni o Ko ció i wp yn o na losy ca ego wiata. Prowadz cy ze studia w Warszawie Tomasz Wolny po czy si na ywo z ko cio em w Wadowicach kaplic na Wawelu Sanktuarium w agiewnikach kaplic Matki Boskiej Jasnogórskiej w Cz stochowie oraz Bazylik Mariack w Gda sku. Zebrani w tych miejscach arty ci za piewaj ulubione pie ni Jana Paw a II. Wyst pi m.in. Anna Wyszkoni Natalia Kukulska Justyna Steczkowska Golec uOrkiestra Kamil Bednarek Andrzej Piaseczny Ryszard Rynkowski oraz Sound Grace


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren