OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 16:30 »
Helena samowolnie opuszcza o rodek opieki. Przera ony Jacek za wszelk cen chce j odnale . Zjawia si na posterunku gdzie uzyskuje pomoc Kowalskiego. Kurek zdradza Wigrowskiemu e to Krawczyk kaza mu zawiadomis u by o bombie pod o onej w LasPo cie. ukasz da by w komendzie sprostowa swoje zeznania. Marcin spotyka Edyt w Borowiku. Próbuje si wyt umaczy dlaczego nie by na wczorajszym spotkaniu ale ukochana nie zamierza gos ucha . Diana wraca do przychodni. Dzi kuje Magdzie za ponowne przyj cie ale dzieb owska t umaczy e to zas uga Sylwii. Aniela i Katarzyna zastanawiaj si dlaczego so tys torpeduje ich starania o wynajem starej szko y. Postanawiaj wypyta m czyzn o jego motywy. Piotr wpada na pewien pomys jak przekona go do mówienia


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren