OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 17:00 »
Jerzy informuje Krzysztofa o swoich planach wyjazdu z Hann na Islandi . M ody Majewski boi si e taka eskapada le wp ynie na zdrowie ojca. Wkrótce dostaje telefon ze szpitala z wiadomo ci i senior si tam znajduje. Natalia donosi mu e to Teodor jest w stanie krytycznym. Janusz cieszy si widz c syna ca ego i zdrowego. Ch opak jednak nie wykazuje rado ci. Olga próbuje pozna przyczyn dziwnego zachowania ukochanego. Kowalski odmawia natychmiastowego wszcz cia poszukiwa Heleny. Jacek postanawia wi c samodzielnie rozejrze si po okolicy. Zaniepokojona Magda jedzie do Le niczówki by si czego dowiedzie . Niestety bez efektu. W przychodni jedna z pacjentek informuje e wczoraj widzia a pani M drasiuk na festynie w Zielonych D bkach


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren