OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 19:10 »
Micha który zwi za z Asi ca y czas ukrywa przed ni prawd o Leszku. Boi si wyzna e jego rywal mia wypadek w Himalajach i jest powa nie ranny. Prawda jednak wychodzi na jaw gdy Krajewski zostaje przetransportowany do kraju i w ci kim stanie trafia do szpitala. Ostrowski próbuje zniech ci go do kontaktu z dziewczyn ale ona dowiaduje si o wszystkim od Roberta. Natychmiast biegnie na oddzia gdzie le y poszkodowany. Wieczorem Asia przekonuje si e to nie koniec niespodzianek. Widz c dwie kreski na te cie ci owym wie e czeka j prawdziwa yciowa rewolucja. Barbara i Maria pomagaj Kindze w opiece nad dziewczynkami i Mi kiem. Gdy dzieci przebywaj w Grabinie dochodzi do wypadku po którym jedna z bli niaczek trafia na ostry dy ur. Na szcz cie zaniepokojona Zdu ska mo e liczy na pomoc Paw a


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren