OTR
«
Wakacyjna pe na przebojów trasa podczas której wyst pi polskie i zagraniczne gwiazdy sk ada si b dzie z dziewi ciu koncertów w ró nych miastach Polski. Po raz pierwszy wyst py artystów publiczno podziwia b dzie z samochodów


Listen


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren