OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 01:20 »
Jas o. Jas o le y w dolinie a trzech rzek: Wis oki Ropy i Jasio ki. Podczas II wojny wiatowej zosta o zniszczone w 97 lecz odrodzi o si jako pr nie dzia aj cy o rodek kultury sportu i enoturystyki. Zwiedzanie zaczynamy w sercu miasta jest nim rynek przy którym znajduje si najstarsza jasielska wi tynia kolegiata farna pod wezwaniem Naj wi tszej Marii Panny wybudowana w 1446 roku. We wschodniej cz ci rynku postawiono pomnik w. Jana Nepomucena który ma chroni miasto przed powodzi i susz


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren