OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 05:25 »
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren