OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 12:45 »
Misje na wzgórzach. Nie ma rzeczy niemo liwych. Niewidomi is abowidz cy mieszka cy O rodka Szkolno Wychowawczego dla Niewidomych w Kibeho swoj postaw i zaanga owaniem udowadniaj e nie ma rzeczy niemo liwych. Widowiskowy tradycyjny rwandyjski taniec emocjonuj ca gra w pi k no n czy nauka w j zyku angielskim to dla nich codzienno . Dzi ki mo liwo ci ycia i nauki w o rodku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S u ebnic Krzy a dostaj niezb dne przygotowanie do dalszego ycia po ród obywateli Rwandy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren