OTR
«
« 22.11.2020 (Sun), 20:35 »
Co wa nego. Chocia Sylwia zosta a zawieszona w obowi zkach odbiera poród klaczy i szczepi psy w schronisku. Jej dzia ania nagrywa powiatowy lekarz weterynarii jako dowód e Sylwia praktykuje mimo zakazu. Pawe jedzie do notariusza by podpisa dokumenty. Niestety Zofia nie przychodzi na spotkanie. Wójt Traczyk podmienia beczki z chemikaliami na identyczne wype nione wod z niebiesk farb spo ywcz . Partyka bez opami tania wydaje pieni dze które wygra na loterii. Nie podoba si to jego onie. Stru stara si przeprosi Augu cikow


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat