OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 23:30 »
Teatrem Syrena. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Teatrowi Syrena który w 2020 roku obchodzi jubileusz 75 lat istnienia. Powsta w 1945 roku w odzi za o ony przez satyryka Jerzego Jurandota. W 1948 roku teatr przeniós si do Warszawy i zaj lokal po przedwojennej stajni przy ulicy Litewskiej 3 gdzie mie ci si do dzisiaj. Z Teatrem Syrena zwi zali si wybitni arty ci: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Hanka Bielicka Zofia Czerwi ska Teresa Lipowska Krystyna Sienkiewicz Kazimierz Brusikiewicz Edward Dziewo ski Roman K osowski Bohdan azuka Tadeusz Pluci ski. Obecnie na scenie Teatru Syrena wyst puj mi dzy innymi: Anna Dereszowska Hanna leszy ska Krystyna Tkacz Magdalena Wójcik Krzysztof Kowalewski Wojciech Malajkat Piotr Polk Henryk Talar Zbigniew Zamachowski


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren