OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 00:10 »
W kolejce do urologa. Ludwik brudzi si przyrz dzaj c ledzie a nast pnie orientuje si e nie ma wody. Natalia Viola i Maria wyznaj sobie mi o . Tomek i Magda po wspólnej kolacji z rodzicami k óc si . Agata przychodzi do Ludwika i mówi o swoich w tpliwo ciach co do architektury. Filip skar y si Pauli e kobietys okrutne. Natalia martwi si o zwi zek Tomka i Magdy Ludwik zabiera j do kina i na zakupy. Wracaj w szampa skich nastrojach ale atmosfer psuje Kacper który przyznaje si e mia wypadek. Natalii robi sis abo. Serial komediowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat