OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 01:35 »
Augustyn we Francji. Augustyn je li musi grzecznie siedzi w domu. Nie oznacza to wcale e nie wola by w tym czasie przebywa w innym zak tku wiata. Có musi zda si na wyobra ni Przed wypraw ch opiec chwil szpera w szafie by znale idealny strój nastawia klimatyczn muzyk i wyrusza w podró do kuchni Tam z pomoc wyszukanych smaków i zapachów przenosi si w ró ne miejsca. Te bliskie (jak Ukraina) i te zupe nie dalekie (jak Meksyk czy Egipt). Augustyn zaprasza tam wszystkie dzieci do wspólnego gotowania a przy okazji uczy podstawowych zwrotów w nowym j zyku Czy jeste cie gotowi na zakr con przygod W drog Na koniec smaku i jeszcze dalej


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat