OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 02:40 »
Wielkie wybory. Zbli a si koniec kadencji wójta czas na nowe wybory. Wójt ju czuje si zwyci zc jest pewny e znowu b dzie gór . Humor psuje mu jedynie pojawienie si córki


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat