OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 07:05 »
Rok 1381. Zapisy testamentu królowej El biety jednych ciesz drugich smuc . Ludwik wyznaje Bo niaczce e chce spe ni równie ostatni pro b matki i wys a Jadwig do Polski. Margit opowiada Spytkowi tajemnice dotycz ce mierci jej brata. Jagie o nie chce zerwa uk adu pokojowego z Krzy akami i nie pomaga stryjowi. Kiejstut szykuje zemst . Telenowela historyczna


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat