OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 12:00 »
Cejlon w Fototece Lanckoro skich. Odkrywamy arcydzie a to projekt którego g ównym celem jest wydobycie z ukrycia wybitnych arcydzie zbiorów Polskiej Akademii Umiej tno ci oraz Archiwum PAN i PAU. W zasobach fototeki Lanckoro skich znajduje si ciekawy zbiór fotografii b d cy zapisem podró y Karola Lanckoro skiego na Cejlon. Znajduj si tu m.in. sygnowane dzie a brytyjskich fotografów prezentuj ce zabytki typy ludowe obiekty architektoniczne


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat