OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 12:30 »
Budzy ski oraz Werner coraz bardziej niepokoj si o Piotra i postanawiaj zako czy jego wspó prac z Kamil . Jab o ska wybucha gniewem i kolejny raz atakuje King . A po kilku godzinach prawniczka wyznaje Zdu skiemu mi o ... Ala wi tuje z przyjació mi urodziny i umawia si na randk z Tomaszem urz dnikiem Inspekcji Sanitarnej który przyszed akurat do bistro na kontrol . Pawe odkrywa e Franka znów ma k opoty przez by ego ch opaka który wyszed niedawno z wi zienia i zacz j prze ladowa


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat