OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 20:45 »
Szpion. W sierpniu 2010 r. w wyniku zamachu terrorystycznego zgin cz owiek. Od pocz tku wywiad wojskowy próbowa zatuszowa ca spraw . Kaszkowski za wszelk cen nie chcia do tego dopu ci ale w ko cu da za wygran . Komisarz Majewska wyci ga star spraw która pozosta a wielk niewiadom . Próbuje na w asn r k rozwik a zagadk tajemniczego morderstwa. Jednocze nie toczy si inna sprawa. Chodzi o znikni cie z policyjnego depozytu prawie pó tony kokainy. Serial kryminalnyGo cinnie: ukasz Simlat


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat